Lidmaatschap

Lid worden?
Belangstellenden kunnen, na aanmelding via een lid of de contactpagina, twee clubavonden vrijblijvend bijwonen.

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 75,00.
Indien je na aanmelding in het eerste lidmaatschapsjaar maar een gedeelte van het jaar lid bent, betaal je een evenredig deel van het contributiebedrag.

Lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij je minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar hebt opgezegd.

Lidmaatschap opzeggen?

Opzegging uiterlijk 30 november van het kalenderjaar bij onze penningmeester.

Betaalgegevens:
rekeningnummer: NL53 INGB 0005.6516.44
t.n.v. Foto en Videoclub Stichtse Vecht.