Lid worden van de Fotoclub Stichtse Vecht

Belangstellenden kunnen, na aanmelding bij de ledenadministratie, twee clubavonden vrijblijvend bijwonen

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 75,00 (1 januari – 31 december)
Indien je na aanmelding in het eerste lidmaatschapsjaar maar een gedeelte van het jaar lid bent, betaal je een evenredig deel van het contributiebedrag.

Lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij je minimaal 1 maand voor einde van het jaar hebt opgezegd.